ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ การเรียนออนไลน์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมัครสมาชิกใหม่ที่นี่

กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อที่ผู้ดูแลระบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะบริหารศาสตร์

วิชาที่มีในระบบ

หมวดหมู่วิชาทั้งหมด

:

 
การเข้าใช้งานระบบ : Login :

สมาชิกที่ลืมรหัสผ่าน คลิกแจ้งที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกใหม่(New Signup)

สำหรับนักศึกษา
กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งานด้วยรหัสนักศึกษา

สำหรับอาจารย์
หลังลงทะเบียนกรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ ที่ 3809 เพื่อรับสิทธิ์ผู้จัดการรายวิชา


ผู้บริหารระบบ Management Science : BUS E-learning Admin
โทรศัพท์ : 0-4535-3809, 0-4535-3836
Claroline Thai สนับสนุนโดย Claroline © 2001 - 2007